Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 22 Дек. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14 Ян. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-45/2014

Протокол
pdf файл, 514,2 KB, качено на 18.02.2015

pdf document

Декларации, чл. 3, ал. 8, чл. 6, ал. 2, чл. 106..docx
docx файл, 23,6 KB, качено на 22.12.2014

docx document

декларация по чл. 47, ал. 9.doc
doc файл, 29,0 KB, качено на 22.12.2014

doc document

договор.doc
doc файл, 145,5 KB, качено на 22.12.2014

doc document

методика информация и публичност.docx
docx файл, 78,1 KB, качено на 22.12.2014

docx document

указания.doc
doc файл, 58,5 KB, качено на 22.12.2014

doc document

Техническо задание.doc
doc файл, 143,5 KB, качено на 05.01.2015

doc document

Пояснение
pdf файл, 55,7 KB, качено на 06.01.2015

pdf document

Пояснение 2
pdf файл, 445,9 KB, качено на 09.01.2015

pdf document

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
външна връзка

 document