Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Април 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30 Април 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-01-17/2015

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041011

Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги. За осигуряване на универсална пощенска услуга - приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани,) За осигуряване на куриерски услуги - включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Протокол
pdf файл, 1,5 MB, качено на 19.05.2015

pdf document

Указания за участие
docx файл, 28,4 KB, качено на 21.04.2015

docx document

Технически спецификации
doc файл, 212,5 KB, качено на 21.04.2015

doc document

Техническо предложение
doc файл, 30,5 KB, качено на 21.04.2015

doc document

Проект на договор
doc файл, 60,0 KB, качено на 21.04.2015

doc document

Образци
docx файл, 24,4 KB, качено на 21.04.2015

docx document

Методика
doc файл, 75,5 KB, качено на 21.04.2015

doc document

Ценово предложение
doc файл, 224,5 KB, качено на 21.04.2015

doc document

Договор
pdf файл, 3,3 MB, качено на 09.07.2015

pdf document