Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 26 Ян. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5 Фев. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-59/2015

 

Целта на поръчкатае осигуряване на безпроблемно функциониране на автомобилите собственост на Агенция по вписванията за срок от една година.Изпълнението на обществента поръчка включва сервизното обслужване на автомобилите, Техническо обслужване на МПС според вида и марка на автомобилите, Текущ ремонт на МПС по заявка на Възложителя – при възникнали повреди по време на експлоатация на автомобила. Включва и дейности по осигуряване и влагане на резервни части, материали и консумативи, Репатриране на аварирали автомобили на територията на град София и територията на страната Срокът на изпълнение обществената поръчка е една година или до достигане на предвидения финансов ресурт - 20 000 лв. без ДДС.

 

Техническа спецификация
doc файл, 72,5 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Приложение №1 към Техническа спецификация
xlsx файл, 15,1 KB, качено на 26.01.2016

xlsx document

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
doc файл, 59,0 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Оферта
docx файл, 18,3 KB, качено на 26.01.2016

docx document

Образец на техническо предложение
docx файл, 17,9 KB, качено на 26.01.2016

docx document

Образец на ценово предложение
doc файл, 37,5 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Договор за сервиз автомобили
doc файл, 95,5 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Образци на декларации
docx файл, 29,3 KB, качено на 26.01.2016

docx document

Протокол
pdf файл, 331,0 KB, качено на 09.03.2016

pdf document

Договор
pdf файл, 1,1 MB, качено на 23.03.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document