Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 16 Март 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28 Март 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-55/15

Осигуряване на профилактика и извънгаранционно обслужване на климатизатори, собственост на АВ в страната, и на климатична и отоплителна инсталация в сградата, ползвана от ЦУ на АВ - прогнозна стойност  30 000 лв. без ДДС, от която:

1.      18 000 лв. без ДДС за:

-          Профилактика и извънгаранционно абонаментно обслужване на климатизатори, климатична и отоплителна инсталация за нуждите на Централно управление и регионалните звена на Агенция по вписванията.

2.      12 000 лв. без ДДС за:

-          За резервни части и консумативи /при възникнала необходимост/ по офертна цена одобрена от Възложителя

-          Демонтаж, монтаж и преместване /при необходимост/ по цена оферирана от изпълнителя в изпълнение на раздел II, т.1.6 от техническата спецификация/.

Протокол
pdf файл, 4,5 MB, качено на 07.04.2016

pdf document

Указания
doc файл, 61,5 KB, качено на 16.03.2016

doc document

Техническо задание
doc файл, 296,0 KB, качено на 16.03.2016

doc document

Списък с климатизатори.xls
xls файл, 2,8 MB, качено на 16.03.2016

xls document

Техническо предложение
doc файл, 61,0 KB, качено на 16.03.2016

doc document

Ценово предложение
doc файл, 62,0 KB, качено на 16.03.2016

doc document

Декларации, чл. 3, ал. 8, чл. 6, ал. 2, чл. 106..docx
docx файл, 25,1 KB, качено на 16.03.2016

docx document

Договор
doc файл, 84,0 KB, качено на 16.03.2016

doc document

Договор
pdf файл, 9,0 MB, качено на 12.09.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document