Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 26 Ян. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Фев. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 91-00-34/2015

Цел на поръчката: Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да осигури охрана чрез сигнално охранителна техника на помещения, ползвани от Главна дирекция „Регистри“ на територията на Република България. Изпълнението следва да осигури охрана със СОТ на помещения на Агенция по вписванията разположени на територията на Р. България, съгласно списък, приложение към Техническите спецификации.
Обем на поръчката: 
Осигуряване на охрана чрез СОТ и реакция при сигнал за помещения на Агенция по вписванията находящи се на територията на Р. България, съгласно списък, приложение към техническите спецификации. Осигуряване на техниката, необходима за извършване на охраната, като същата се предоставя за ползване на възложителя до изтичане на договора.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ-СОТ
docx файл, 24,5 KB, качено на 26.01.2016

docx document

Указания
doc файл, 58,5 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Декларации
docx файл, 22,9 KB, качено на 26.01.2016

docx document

СПИСЪК - ОПИСАНИЕ
docx файл, 29,7 KB, качено на 26.01.2016

docx document

Методика за оценка
doc файл, 33,5 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Техническо предложение
doc файл, 61,5 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Ценово предложение
doc файл, 64,0 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Протокол
pdf файл, 1,6 MB, качено на 05.04.2017

pdf document

договор СОТ 2016
doc файл, 80,0 KB, качено на 26.01.2016

doc document

Договор
pdf файл, 4,2 MB, качено на 23.02.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document