Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 14 Окт. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23 Окт. 2014

Идентификационен номер на електронната преписка: 04-00-35/14

Указание за участие
doc файл, 84,0 KB, качено на 21.10.2014

doc document

Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП
doc файл, 103,5 KB, качено на 21.10.2014

doc document

ДОГОВОР
doc файл, 153,5 KB, качено на 21.10.2014

doc document

МЕТОДИКА
docx файл, 74,4 KB, качено на 21.10.2014

docx document

ПРОТОКОЛ
pdf файл, 91,3 KB, качено на 07.11.2014

pdf document

Приемо-предавателен протокол
pdf файл, 141,2 KB, качено на 06.04.2015

pdf document

Извършени плащания
xlsx файл, 11,2 KB, качено на 06.04.2015

xlsx document

Договор
pdf файл, 1,1 MB, качено на 24.01.2015

pdf document