Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 20 Ноев. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1 Дек. 2014

Идентификационен номер на електронната преписка: 04-00-59/2014 г.

Приемо-предавателен протокол
pdf файл, 51,6 KB, качено на 18.02.2015

pdf document

Плащане по договор
xlsx файл, 11,1 KB, качено на 20.02.2015

xlsx document

Договор за услуги
pdf файл, 1,5 MB, качено на 14.01.2015

pdf document

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
doc файл, 101,0 KB, качено на 20.11.2014

doc document

Проект на договор
doc файл, 148,0 KB, качено на 20.11.2014

doc document

Техническо задание
doc файл, 96,0 KB, качено на 20.11.2014

doc document

Указания
doc файл, 106,0 KB, качено на 20.11.2014

doc document

Протокол
pdf файл, 77,1 KB, качено на 07.08.2015

pdf document

Информация за плащане
xlsx файл, 11,1 KB, качено на 07.08.2015

xlsx document

Информация за плащане
xlsx файл, 11,1 KB, качено на 24.09.2015

xlsx document

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
външна връзка

 document