Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 8 Юни 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8 Юни 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 91-00-19/2015 г.

Процедура: открита

Осигуряване на охранителен режим и наблюдение на обекта.Предотвратяване на проникване, кражби, грабежи, повреди и изнасяне на активи, осигуряване срещу външни и вътрешни посегателства, защита на целостта и неприкосновеността на съоръженията, сградите и съхраняваното в тях имущество и документи, както и контрол на пропускателния режим на обекта в посоченото време.

Протокол
pdf файл, 650,9 KB, качено на 30.06.2015

pdf document

Ценово предложение.doc
doc файл, 38,0 KB, качено на 08.06.2015

doc document

Указания
docx файл, 28,9 KB, качено на 08.06.2015

docx document

Техническа спецификация
doc файл, 57,5 KB, качено на 08.06.2015

doc document

Техническо предложение
doc файл, 36,5 KB, качено на 08.06.2015

doc document

Образци
docx файл, 24,4 KB, качено на 08.06.2015

docx document

Договор
doc файл, 54,0 KB, качено на 08.06.2015

doc document

Договор
pdf файл, 2,8 MB, качено на 21.07.2015

pdf document

Към портала на АОП
външна връзка

 document