Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 13 Дек. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23 Дек. 2014

Обособена позиция 1: "Модификация и осигуряване на софтуерна поддръжка на системи за SMS оповестяване за входяща регистрация в ТР и предоставяне на услугата SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация"
Обособена позиция 2:  "Модификация и осигуряване на софтуерна поддръжка на системи за SMS оповестяване за входяща регистрация в ИР и предоставяне на услугата SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация"

Протокол
pdf файл, 248,2 KB, качено на 29.12.2014

pdf document

Договор 93-00-200/30.12.2014 г.
pdf файл, 3,7 MB, качено на 12.02.2015

pdf document

Договор 93-00-201/30.12.2014 г.
pdf файл, 3,7 MB, качено на 12.02.2015

pdf document

договор Обособена позиция 2
doc файл, 57,5 KB, качено на 13.12.2014

doc document

Методика
docx файл, 25,5 KB, качено на 13.12.2014

docx document

Указания
doc файл, 61,0 KB, качено на 13.12.2014

doc document

Техническо задание
doc файл, 80,0 KB, качено на 13.12.2014

doc document

декларация по чл. 47, ал. 9
doc файл, 30,0 KB, качено на 13.12.2014

doc document

декларация съгласие от подизпълнител
doc файл, 31,0 KB, качено на 13.12.2014

doc document

договор Обособена позиция 1
doc файл, 63,5 KB, качено на 13.12.2014

doc document

Ценово предложение
doc файл, 70,5 KB, качено на 15.12.2014

doc document

Техническо предложение
doc файл, 71,0 KB, качено на 15.12.2014

doc document

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
външна връзка

 document