Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 1 Април 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Април 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 91-00-37/2015

Основна цел на поръчката е осигуряване на качествена и непрекъсната работа на техническите средства, осигуряващи работоспособността на системи за сигурност- система за видео наблюдение, техническа система за охрана и система за контрол на достъп в сградата на Агенция по вписванията. Услугата трябва да се извършва в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20.
Прогнозна стойност на поръчката е 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без включен ДДС Изпълнението следва да подсигури техническа извън гаранционна поддръжка на технически системи за сигурност – система за видео наблюдение, техническа система за охрана и система за контрол на достъп, за срок от една година.

Технически спецификации
docx файл, 22,2 KB, качено на 01.04.2016

docx document

Указания
doc файл, 61,0 KB, качено на 01.04.2016

doc document

Декларации, чл. 3, ал. 8, чл. 6, ал. 2, чл. 55 от ЗОП
docx файл, 23,4 KB, качено на 01.04.2016

docx document

Списък на услугите
doc файл, 45,0 KB, качено на 01.04.2016

doc document

Техническо предложение
doc файл, 61,5 KB, качено на 01.04.2016

doc document

Ценово предложение
doc файл, 37,5 KB, качено на 01.04.2016

doc document

Договор
doc файл, 87,5 KB, качено на 01.04.2016

doc document

Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
docx файл, 23,6 KB, качено на 01.04.2016

docx document

Протокол
pdf файл, 688,7 KB, качено на 16.05.2016

pdf document

Договор
pdf файл, 1,4 MB, качено на 13.09.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document