Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 6 Ноев. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17 Ноев. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-11/2015

Изисквания
docx файл, 22,9 KB, качено на 06.11.2015

docx document

Технически спецификации
docx файл, 20,2 KB, качено на 06.11.2015

docx document

Оферта
docx файл, 18,3 KB, качено на 06.11.2015

docx document

Договор
doc файл, 49,0 KB, качено на 06.11.2015

doc document

Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
docx файл, 23,8 KB, качено на 06.11.2015

docx document

Образци
docx файл, 26,0 KB, качено на 06.11.2015

docx document

Техническо предложение
docx файл, 17,9 KB, качено на 06.11.2015

docx document

Ценово предложение
doc файл, 47,0 KB, качено на 06.11.2015

doc document

Протокол
pdf файл, 138,9 KB, качено на 15.03.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document