Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 20 Април 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Април 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-15

Договор
pdf файл, 466,7 KB, качено на 12.06.2015

pdf document

Технически спецификации
doc файл, 81,5 KB, качено на 20.04.2015

doc document

Указания за участие
docx файл, 26,8 KB, качено на 20.04.2015

docx document

Договор
doc файл, 78,5 KB, качено на 20.04.2015

doc document

Образци на документи
docx файл, 24,4 KB, качено на 20.04.2015

docx document

Плащания по договор 93-00-38/2015 г. с "Петрол" АД
pdf файл, 20,8 KB, качено на 03.08.2015

pdf document

Плащания по договор 93-00-38/2015 г. с "Петрол" АД
pdf файл, 25,5 KB, качено на 14.09.2015

pdf document

Плащания по договор 93-00-38/2015 г. с "Петрол" АД
pdf файл, 31,5 KB, качено на 19.11.2015

pdf document

Плащания по договор 93-00-38/2015 г. с "Петрол" АД
pdf файл, 31,2 KB, качено на 16.12.2015

pdf document