Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Юни 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25 Юни 2015

Изпълнението включва доставка на 150 000 броя корици/папки/ нотариално дело за нуждите на Агенция по вписванията. Доставката се осъществява в срок до 30 дни в сградата на Агенция по вписванията, гр. София.

Протокол
pdf файл, 2,7 MB, качено на 07.07.2015

pdf document

Ценово предложение
doc файл, 60,0 KB, качено на 15.06.2015

doc document

Технически спецификации
doc файл, 29,5 KB, качено на 15.06.2015

doc document

Указания
doc файл, 48,0 KB, качено на 15.06.2015

doc document

Техническо предложение
doc файл, 62,0 KB, качено на 15.06.2015

doc document

Образци
docx файл, 24,4 KB, качено на 15.06.2015

docx document

Проект на договор
doc файл, 70,0 KB, качено на 15.06.2015

doc document

Разяснения 1
pdf файл, 174,4 KB, качено на 23.06.2015

pdf document

Разяснения 2
pdf файл, 270,8 KB, качено на 23.06.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 412,1 KB, качено на 27.07.2015

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document