Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 8 Окт. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20 Окт. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-04-19

Технически спецификации
docx файл, 26,3 KB, качено на 08.10.2015

docx document

Изисквания
docx файл, 27,1 KB, качено на 08.10.2015

docx document

Образец № 1-техническо предложение
docx файл, 17,0 KB, качено на 08.10.2015

docx document

Образец № 2 - ценово предложение
doc файл, 38,5 KB, качено на 08.10.2015

doc document

Образци
docx файл, 24,9 KB, качено на 08.10.2015

docx document

Образец на декларация по чл. 47 al.5 ЗОП
docx файл, 24,2 KB, качено на 08.10.2015

docx document

Договор
docx файл, 38,6 KB, качено на 09.10.2015

docx document

Протокол
pdf файл, 786,9 KB, качено на 04.11.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 3,3 MB, качено на 11.12.2015

pdf document

Върната гаранция по договора
pdf файл, 45,3 KB, качено на 05.07.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document