Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Ноев. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18 Ноев. 2014

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-67 от 2014

Процедура: Договаряне без обявление

Договор
pdf файл, 1008,3 KB, качено на 16.12.2014

pdf document

Информация за извършено плащане
xlsx файл, 10,8 KB, качено на 18.02.2015

xlsx document

Доклад
pdf файл, 246,6 KB, качено на 02.12.2014

pdf document

Протокол
pdf файл, 409,2 KB, качено на 02.12.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 421,7 KB, качено на 02.12.2014

pdf document

Решение
външна връзка

 document