Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 30 Май 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Юни 2019

По Обособена позиция №4 по открита процедура на Централния орган за покупки с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, Рамково споразумение №СПОР-7/18.04.2019 г.

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП. №1365 в СЕВОП.

Прогнозна стойност: 5 000,00 лв. без ДДС

Отваряне на ценовите предложения: 21.06.2019 г., 11:00 ч.

Покана
pdf файл, 3,3 MB, качено на 30.05.2019

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 18,9 KB, качено на 30.05.2019

docx document

Списък с адреси
xlsx файл, 22,4 KB, качено на 30.05.2019

xlsx document

Проект на договор
docx файл, 59,7 KB, качено на 30.05.2019

docx document

Доклад, утвърден на 04.07.2019
pdf файл, 1,5 MB, качено на 05.07.2019

pdf document