Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Март 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17 Април 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 91-00-18 от 2014

Процедура: ограничена

По проект "Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ" , Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14-32-13/23.05.2014 г. на Министерство на финансите, Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК).

Приложенията към договора не се публикуват, съгласно декларация на изпълнителя "Сиела Норма" АД, че имат конфиденциален характер.

 

Методика за оценка
doc файл, 296,0 KB, качено на 18.03.2015

doc document

Образци
docx файл, 66,7 KB, качено на 18.03.2015

docx document

Технически спецификации
doc файл, 537,5 KB, качено на 18.03.2015

doc document

Указания
doc файл, 301,5 KB, качено на 18.03.2015

doc document

Решение за подбор
pdf файл, 83,4 KB, качено на 17.06.2015

pdf document

Решение за избор на изпълнител
pdf файл, 496,3 KB, качено на 26.08.2015

pdf document

Покана 1
pdf файл, 218,5 KB, качено на 27.08.2015

pdf document

Покана 2
pdf файл, 234,9 KB, качено на 27.08.2015

pdf document

Покана 3
pdf файл, 222,8 KB, качено на 27.08.2015

pdf document

Покана 4
pdf файл, 214,9 KB, качено на 27.08.2015

pdf document

Покана 5
pdf файл, 213,4 KB, качено на 27.08.2015

pdf document

Покана 6
pdf файл, 226,8 KB, качено на 27.08.2015

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 352,0 KB, качено на 27.08.2015

pdf document

Пртокол 2
pdf файл, 901,7 KB, качено на 27.08.2015

pdf document

Протокол 3
pdf файл, 6,7 MB, качено на 27.08.2015

pdf document

Решение
външна връзка

 document

Обявление
външна връзка

 document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document