Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 19 Март 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда"

Обявление за приключване на договор: към РОП; обявление за поправка: към РОП

Покана
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.03.2018

pdf document

Техническа спецификация
xlsx файл, 20,9 KB, качено на 19.03.2018

xlsx document

Декларация
docx файл, 19,7 KB, качено на 19.03.2018

docx document

Договор - образец
docx файл, 69,5 KB, качено на 19.03.2018

docx document

Ценово предложение - образец - коригиран!
xlsx файл, 21,9 KB, качено на 26.03.2018

xlsx document

Протокол №1 от 04.04.2018 г.
pdf файл, 282,6 KB, качено на 04.04.2018

pdf document

Доклад
pdf файл, 2,8 MB, качено на 04.05.2018

pdf document

Решение №РД-04-6/26.04.2018 г. за избор на изпълнител
pdf файл, 539,4 KB, качено на 27.04.2018

pdf document

Договор №93-00-46/22.05.2018 г. с "Комекс РМ" ЕООД
pdf файл, 6,6 MB, качено на 22.05.2018

pdf document

Обявление за приключен договор
pdf файл, 647,5 KB, качено на 31.07.2019

pdf document

Обявление за приключване - поправка
pdf файл, 609,0 KB, качено на 31.07.2019

pdf document