Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 16 Окт. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Окт. 2012

Решение
външна връзка

 document

Обявление
външна връзка

 document

Указания,
doc файл, 151,5 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Образец на ценовото предложение,
doc файл, 125,0 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Технически спецификации,
doc файл, 62,0 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Пълно описание,
doc файл, 112,0 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Административни сведения,
doc файл, 100,5 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Методика за оценка,
doc файл, 108,5 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Изисквания към участниците,
doc файл, 115,0 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Проект на договора,
doc файл, 145,5 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Образец на справка за общия оборот,
doc файл, 104,5 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Образец на списък с предложените експерти,
doc файл, 105,5 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Образец на списък с договори,
doc файл, 101,0 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Образец на техническото предложение,
doc файл, 109,5 KB, качено на 16.10.2012

doc document

Пояснение,
pdf файл, 78,3 KB, качено на 16.10.2012

pdf document