Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Септ. 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Септ. 2011

ПРЕКРАТЕНА

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Оферта,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Образец на декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Образец на декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Образец на декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Административни сведения за участника,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Списък на предложените експерти,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Указания,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Изисквания към кандидатите,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Пълно описание,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Ценово предложение,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Проект на договор,
doc файл, 2,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Технически спецификации,
doc файл, 107,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Решение прекратена
външна връзка

 document