Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 11 Дек. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-35/2017

  • Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията съгласно дадените от Възложителя технически спецификации;
  • Поддръжката трябва да покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката;
  • Техническата поддръжка да е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от една година и достъпна по Интернет и телефон.

Решение в РОП

Обявление за възложена поръчка - АОП

Обявление за приключване на договор - АОП

Проект на договор
docx файл, 55,4 KB, качено на 11.12.2017

docx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 17,7 KB, качено на 11.12.2017

docx document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 763,4 KB, качено на 27.12.2018

pdf document