Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 2 Ноев. 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2 Ноев. 2011

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Документация,
doc файл, 184,5 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Пълно описание на обхвата на поръчката,
doc файл, 121,5 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Указания за участие в процедурата,
doc файл, 158,0 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Методика,
doc файл, 151,5 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Техническа спецификация ,
doc файл, 333,0 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Образец на договора,
doc файл, 162,0 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Образец на техническа оферта,
doc файл, 108,0 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Ценово предложение,
doc файл, 113,0 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Списък с договори,
doc файл, 103,0 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Декларация служители,
doc файл, 97,5 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Административни сведения за участника,
doc файл, 101,0 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Справка за оборота,
doc файл, 106,5 KB, качено на 02.11.2011

doc document

Списък на предложените експерти,
doc файл, 107,5 KB, качено на 02.11.2011

doc document