Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 3 Окт. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28 Окт. 2019

Строително-монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на Агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе, с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в офиса на АВ в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1“; Обособена позиция 2: „Смяна на дограма в офиса на АВ гр. Русе“ - публично състезание; 

Към РОП: 00447-2019-0012

Решение №РД-04-36/02.10.2019 г.: към РОП

Обявление: към РОП

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключване на договор по ОП 2: към РОП

Обявление за приключване на договор по ОП 1: към РОП

Решение за откриване №РД-04-36/02.10.2019 г.
pdf файл, 1017,9 KB, качено на 03.10.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 5,2 MB, качено на 03.10.2019

pdf document

Документация
docx файл, 240,9 KB, качено на 03.10.2019

docx document

Техническа спецификация - ОП 1
doc файл, 86,5 KB, качено на 03.10.2019

doc document

Техническа спецификация - ОП 2
doc файл, 79,5 KB, качено на 03.10.2019

doc document

ЕЕДОП - ОП 1
zip файл, 95,6 KB, качено на 03.10.2019

zip document

ЕЕДОП - ОП 2
zip файл, 93,2 KB, качено на 03.10.2019

zip document

Дограма Русе - 1
pdf файл, 259,3 KB, качено на 03.10.2019

pdf document

Дограма Русе - 2
pdf файл, 257,9 KB, качено на 03.10.2019

pdf document

Дограма Русе - Количествена сметка
docx файл, 20,2 KB, качено на 03.10.2019

docx document

Дограма Видин - 1
pdf файл, 255,9 KB, качено на 03.10.2019

pdf document

Дограма Видин - 2
pdf файл, 256,5 KB, качено на 16.10.2019

pdf document

Дограма Видин - 3
pdf файл, 255,2 KB, качено на 03.10.2019

pdf document

Дограма Видин - 4
pdf файл, 257,2 KB, качено на 03.10.2019

pdf document

Дограма Видин - 5
pdf файл, 258,7 KB, качено на 03.10.2019

pdf document

Дограма Видин - Количествена сметка
docx файл, 21,3 KB, качено на 03.10.2019

docx document

Протокол №1 от 30.10.2019 г.
pdf файл, 645,0 KB, качено на 29.11.2019

pdf document

Протокол №2 от 11.11.2019 г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 29.11.2019

pdf document

Протокол (окончателен) от 29.11.2019 г.
pdf файл, 2,0 MB, качено на 29.11.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,7 MB, качено на 30.12.2019

pdf document