Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Авг. 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Авг. 2011

На 15.08.2011 г. в 13:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията“