Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 10 Авг. 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10 Авг. 2011

На 11.08.2011 г. в 15:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багриана“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани, девелопери и ролки за нуждите на Агенция по вписванията“.