Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Ноев. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Ноев. 2012

На 14.11.2012 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, Заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки “Доставка на лицензи за система за управление база данни Оракъл”.