Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 7 Окт. 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7 Окт. 2011

На 10.10.2011 г. в 15:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“№ 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови“.