Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Фев. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Фев. 2015

Във връзка с открита процедура с предмет „Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги“, Агенция по вписванията съобщава, че отварянето на ценовите предложения ще се проведе на 13.02.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“№ 20. Оценките по техническите предложения ще бъдат оповестени на заседанието.