Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 31 Юли 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31 Юли 2014

Агенция по вписванията съобщава, че на 01.08.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията”.