Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Юни 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Юни 2014

Агенция по вписванията съобщава, че на 05.06.2014 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3 заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”.