Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Април 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21 Април 2015

Във връзка със сключен договор № 13-22-132/28.05.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подпреоритет 2.2 "Компетентна и ефективна администрация" на Оперативна програма "Подобряване на квалификацията на служителите от администрацията на АВ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език", публикуваме следната информация:

Публикация за успешно приключване на проект,
doc файл, 90,0 KB, качено на 21.04.2015

doc document