Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 22 Ноев. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Към АОП

Решение в АОП

Покани са изпратени до посочените в решението лица: 1. „Лема Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 121643196, гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. ДРУЖБА-1, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 33, ет. 1; 2. „Телелинк“ ЕАД, ЕИК 130545438, гр. София, ул Лъчезар Станчев № 3,етаж 4; 3.„Сиенсис“ ООД, ЕИК 121708078, София, жк. Белите брези, ул. Лерин, № 44-46

Обявление за възложена поръчка - към АОП; към ОВЕС

Не следва да се публикуват: Техническо предолжение към договора - част 2 - определено от изпълнителя като "Поверително"

Приложение №5 към договора - Списък, съдържа № на разрешителни за достъп до класифицирана информация от ДАНС 

Обявление за приключване на договор - към АОП

Покана - с изисквания
docx файл, 96,4 KB, качено на 22.11.2017

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 121,7 KB, качено на 22.11.2017

docx document

Образци
docx файл, 67,3 KB, качено на 22.11.2017

docx document

Проект на договор
doc файл, 204,5 KB, качено на 22.11.2017

doc document

Доклад на комисията от 12.12.2017 г., утвърден
pdf файл, 2,8 MB, качено на 12.12.2017

pdf document

Решение №РД-04-14/12.12.2017 г.
pdf файл, 473,3 KB, качено на 12.12.2017

pdf document

Техническо предложение към договора - 1
pdf файл, 3,2 MB, качено на 15.12.2017

pdf document

Техническо предложение към договора - 3
pdf файл, 6,8 MB, качено на 15.12.2017

pdf document

Техническо предложение към договора - 4
pdf файл, 770,3 KB, качено на 15.12.2017

pdf document

Схема на класификация на етапите към договора
pdf файл, 426,7 KB, качено на 15.12.2017

pdf document

Ценово предложение към договора
pdf файл, 203,2 KB, качено на 15.12.2017

pdf document