Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 25 Ноев. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13 Дек. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-21/2016

Процедура: открита

Обособена позиция 1: „Допълнителна функционалност и удължаване на гаранционната поддръжка на съществуващи дискови масиви, ъпгрейд на съществуваща сървърна инфраструктура“ и

Обособена позиция 2: „Доставка на нови флаш-базирани дискови масиви и изграждане на нова система за генериране на резервни копия и възстановяване на информацията“

O_3_Ценово предложение
doc файл, 67,0 KB, качено на 25.11.2016

doc document

Описание и Технически спецификации
doc файл, 509,0 KB, качено на 25.11.2016

doc document

Документация
docx файл, 81,5 KB, качено на 25.11.2016

docx document

Договор
docx файл, 60,9 KB, качено на 25.11.2016

docx document

O_1_Образец ЕЕДОП.doc
doc файл, 213,0 KB, качено на 25.11.2016

doc document

O_2_Техническо предложение.doc
doc файл, 79,5 KB, качено на 25.11.2016

doc document

Разяснения
pdf файл, 105,3 KB, качено на 05.12.2016

pdf document

Обявление
външна връзка

 document