Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 23 Окт. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20 Ноев. 2014

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-02-21/14

Документация за участие
doc файл, 46,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Технически спецификации
doc файл, 145,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Решение за избор на изпълнител
pdf файл, 499,2 KB, качено на 18.12.2014

pdf document

Книга III
doc файл, 39,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Оферта
doc файл, 56,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Административни сведения за участника
doc файл, 42,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Декларация образец 4
doc файл, 47,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Декларация за липсата на обстоятелствата
doc файл, 60,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Съдържание на документацията
doc файл, 57,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Декларация съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП
doc файл, 56,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Образец на Автобиография
doc файл, 53,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Декларация образец 12
doc файл, 45,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
doc файл, 46,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Декларация образец 14
doc файл, 44,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Техническо предложение
doc файл, 82,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Ценова оферта
doc файл, 61,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Проект на договор
doc файл, 122,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Банкова гаранция
doc файл, 51,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Том I
doc файл, 39,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Том II
doc файл, 38,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Книга I
doc файл, 39,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Указания за участие
doc файл, 383,5 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Книга II
doc файл, 38,0 KB, качено на 23.10.2014

doc document

Протокол 2
pdf файл, 2,9 MB, качено на 22.12.2014

pdf document

Пояснение
pdf файл, 106,1 KB, качено на 19.11.2014

pdf document

Протокол
pdf файл, 565,7 KB, качено на 02.12.2014

pdf document