Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 17 Март 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14 Април 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 04-00-59/16.03.2014 г.

Процедура: открита

Документация
zip файл, 975,8 KB, качено на 17.03.2015

zip document

Пояснение
pdf файл, 376,8 KB, качено на 02.04.2015

pdf document

Решение
външна връзка

 document

Обявление
външна връзка

 document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document