Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Авг. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27 Авг. 2014

Ценово предложение ОП 1,
doc файл, 126,0 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Ценово предложение ОП 2,
doc файл, 105,5 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Указания,
doc файл, 205,0 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Техническо задание,
doc файл, 172,0 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Образец на списък,
doc файл, 102,0 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Образец на информационен лист,
doc файл, 103,0 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Методика за оценка,
doc файл, 78,0 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Декларация по чл 47 ал 9,
doc файл, 101,0 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Декларация по чл 56,
doc файл, 95,5 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Декл за съгласие с условията на договора,
doc файл, 97,5 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Проект на договор ОП 1,
doc файл, 155,5 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Проект на договор ОП 2,
doc файл, 127,5 KB, качено на 27.08.2014

doc document

Пояснение,
pdf файл, 86,1 KB, качено на 27.08.2014

pdf document

Протокол,
pdf файл, 273,2 KB, качено на 27.08.2014

pdf document

Протокол №2,
pdf файл, 352,8 KB, качено на 27.08.2014

pdf document

Решение,
pdf файл, 58,6 KB, качено на 27.08.2014

pdf document