Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Март 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20 Април 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 04-00-35/2014 г.

Поръчката се обявява по проект  „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, договор № 13-22-133/01.07.2014г.

Протокол 1
pdf файл, 966,1 KB, качено на 30.04.2015

pdf document

Отваряне на ценови оферти
docx файл, 17,8 KB, качено на 14.05.2015

docx document

Протокол 2
pdf файл, 1,1 MB, качено на 22.05.2015

pdf document

Протокол 3
pdf файл, 1,8 MB, качено на 22.05.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 412,0 KB, качено на 22.05.2015

pdf document

Документация за участие
rar файл, 2,1 MB, качено на 21.03.2015

rar document

04-00-35-2.pdf
pdf файл, 292,6 KB, качено на 30.03.2015

pdf document

04-00-35.pdf
pdf файл, 187,7 KB, качено на 30.03.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 1,6 MB, качено на 12.06.2015

pdf document

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document