Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 16 Май 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5 Юни 2019

Преустройство и промяна предназначението на помещения в партер и сутерен за административен офис и архив за дейността на Служба по вписванията – Бяла в сграда за обществено ползване, частна държавна собственост, УПИ VII, кв. 176А, гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 3

публично състезание; 00447-2019-0004: към РОП

Решение №РД-04-8/10.05.2019 г.: към РОП

Обявление №92-06-13/10.05.2019 г.: към РОП

Прекратена с Решение за прекратяване №РД-04-12 от 07.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка - прекратена изх. №92-06-13/20.06.2019 г.: към РОП

Решение №РД-04-8/10.05.2019 г.
pdf файл, 392,8 KB, качено на 16.05.2019

pdf document

Обявление №92-06-13/10.05.2019 г.
pdf файл, 727,5 KB, качено на 16.05.2019

pdf document

Техническа спецификация
doc файл, 136,0 KB, качено на 16.05.2019

doc document

Документация
docx файл, 273,9 KB, качено на 16.05.2019

docx document

ЕЕДОП
zip файл, 101,0 KB, качено на 16.05.2019

zip document

План за безопасност и здраве
rar файл, 12,3 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Част - Архитектура
rar файл, 18,7 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Част - ВиК
rar файл, 3,8 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Част - Електрическа - 1
rar файл, 19,7 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Част - Електрическа - 2
rar файл, 18,2 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Част - Електрическа - 3
rar файл, 7,0 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Част - Енергийна ефективност
rar файл, 1,7 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Част - Конструктивна
rar файл, 2,2 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Част - ОВК
rar файл, 13,2 MB, качено на 16.05.2019

rar document

Решение за прекратяване №РД-04-12 от 07.06.2019 г.
pdf файл, 340,6 KB, качено на 07.06.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка - прекратена
pdf файл, 1,3 MB, качено на 20.06.2019

pdf document