Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 8 Ноев. 2022

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18 Ноев. 2022

Вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г. по обособена позиция 2 от поръчка на ЦОП „Обособена позиция 2 „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” за 2023 година; прогнозна стойност - 70 000,00 лв. без ДДС; покана чрез СЕВОП

РОП №00210-2019-0015

Отваряне на ценовите предложения: 28.11.2022 г., 14:00 ч.

Покана
pdf файл, 478,1 KB, качено на 07.11.2022

pdf document

Техническа спецификация
docx файл, 53,6 KB, качено на 07.11.2022

docx document

Проект на договор
docx файл, 51,4 KB, качено на 07.11.2022

docx document

Техническо предложение
pdf файл, 210,9 KB, качено на 07.11.2022

pdf document

Ценово предложение
pdf файл, 18,2 KB, качено на 07.11.2022

pdf document

Списък с адреси и телефони
xlsx файл, 21,5 KB, качено на 07.11.2022

xlsx document

СПОР 12
pdf файл, 4,7 MB, качено на 07.11.2022

pdf document

Доклад
pdf файл, 3,2 MB, качено на 30.11.2022

pdf document

Решение
pdf файл, 1,2 MB, качено на 30.11.2022

pdf document

Решение за прекратяване
pdf файл, 1,1 MB, качено на 06.01.2023

pdf document