Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Дек. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение №СПОР-25/04.10.2017 г. по обособена позиция 1 от поръчка на ЦОП „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”.

Предметът на поръчката включва приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на пощенски  пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията, посочени в Приложение№3 към документацията за участие.

Обявление за възложена поръчка - към РОП; към ОВЕС

Обявление за изменение: към РОП; към ОВЕС

Обявление за изменение 2: към РОП; към ОВЕС

Обявление за изменение 3: към РОП; към ОВЕС

Обявление за изменение 4: към РОП; към ОВЕС

Обявление за изменение 5: към РОП; към ОВЕС

Обявление за изменение 6: към РОП; към ОВЕС

Обявление за приключване на договор: към РОП

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 1008,8 KB, качено на 04.12.2017

pdf document

Договор
docx файл, 67,3 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Приложение №6 към договора - ППП
docx файл, 18,7 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 27,9 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Списък с адреси
xlsx файл, 21,9 KB, качено на 04.12.2017

xlsx document

Техническо предложение
pdf файл, 1,5 MB, качено на 04.12.2017

pdf document

Ценово предложение
pdf файл, 266,6 KB, качено на 04.12.2017

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,7 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Покана
docx файл, 35,3 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Доклад
pdf файл, 1,3 MB, качено на 11.01.2018

pdf document

Договор №93-00-18/16.02.2018 г. с "Български пощи" ЕАД
pdf файл, 9,4 MB, качено на 16.02.2018

pdf document

Информация за възложена поръчка
pdf файл, 2,4 MB, качено на 21.02.2018

pdf document

Споразумение от 02.10.2019 г.
pdf файл, 315,8 KB, качено на 08.10.2019

pdf document

Споразумение №2 от 31.03.2020 г.
pdf файл, 347,3 KB, качено на 09.04.2020

pdf document

Обявление за изменение на договор
pdf файл, 347,3 KB, качено на 09.04.2020

pdf document

Споразумение №3 от 14.05.2020 г.
pdf файл, 5,0 MB, качено на 14.05.2020

pdf document

Обявление за изменение №3
pdf файл, 1013,5 KB, качено на 26.05.2020

pdf document

Споразумение №4 от 22.06.2020 г.
pdf файл, 330,9 KB, качено на 23.06.2020

pdf document

Обявление за изменение - 4
pdf файл, 1,0 MB, качено на 29.06.2020

pdf document

Споразумение №5 от 08.10.2020 г.
pdf файл, 139,2 KB, качено на 08.10.2020

pdf document

Споразумение №6 от 18.12.2020 г.
pdf файл, 140,4 KB, качено на 18.12.2020

pdf document

Обявление за изменение - 6
pdf файл, 360,9 KB, качено на 18.12.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 295,5 KB, качено на 13.05.2021

pdf document