Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 2 Дек. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10 Ян. 2020

Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и комуникационна свързаност на отделните служби на Агенция по вписванията. Осигуряване на доставчик/оператор на фиксирана телефонна услуга за службите по вписвания и службите по регистация в страната за срок от 2 години

Публично състезание

към РОП: 00447-2019-0018

Решение за откриване: към РОП

Обявление: към РОП

Отваряне на ценовите предложения: 30.01.2020 г., 14:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Решение №РД-04-47 от 10.12.2019 г. за откриване
pdf файл, 996,8 KB, качено на 10.12.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 18,4 MB, качено на 10.12.2019

pdf document

ЕЕДОП - pdf
pdf файл, 80,5 KB, качено на 10.12.2019

pdf document

ЕЕДОП - xml
xml файл, 245,7 KB, качено на 10.12.2019

xml document

Техническа спецификация
docx файл, 62,3 KB, качено на 10.12.2019

docx document

Документация
docx файл, 180,9 KB, качено на 10.12.2019

docx document

Протоколи 1 и 2
pdf файл, 2,1 MB, качено на 13.02.2020

pdf document

Протокол от 07.02.2020 г., утвърден на 12.02.2020 г.
pdf файл, 2,0 MB, качено на 13.02.2020

pdf document

Договор №93-00-18 от 27.02.2020 г. с "БТК" ЕАД
pdf файл, 9,1 MB, качено на 06.03.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 06.03.2020

pdf document