Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 6 Ян. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8 Фев. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-04-59

Процедура: Ограничена процедура

"Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията“ при следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Поддръжка на информационна система на Търговския регистър“

Обособена позиция 2: „Поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър, подсистема Имотен регистър и приложението за отдалечен достъп – One Stop Shop (частта на Агенция по вписванията)“

Обособена позиция 3: „Поддръжка на информационната система на Регистър на имуществените отношения на съпрузите“

Обособена позиция 4: „Поддръжка на информационната система на регистър БУЛСТАТ“

Обособена позиция 5: „Поддръжка на информационната система на специален регистър БУЛСТАТ и кореспонденция към регистратура за класифицирана информация“

Отваряне на ценовите предложения - промяна!
docx файл, 14,0 KB, качено на 06.06.2016

docx document

Документация за участие
rar файл, 175,2 KB, качено на 06.01.2016

rar document

Протокол 2
pdf файл, 8,5 MB, качено на 18.03.2016

pdf document

Решение
pdf файл, 80,5 KB, качено на 18.03.2016

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 3,5 MB, качено на 28.03.2016

pdf document

До всички заинтересовани
pdf файл, 145,3 KB, качено на 12.04.2016

pdf document

До всички заинтересувани
pdf файл, 165,4 KB, качено на 15.04.2016

pdf document

Отваряне на оферти
docx файл, 14,0 KB, качено на 09.05.2016

docx document

Отваряне на ценовите предложения
docx файл, 14,0 KB, качено на 02.06.2016

docx document

Протокол
pdf файл, 1018,6 KB, качено на 08.07.2016

pdf document

Решение за класиране и избор на изпълнител
pdf файл, 1,4 MB, качено на 08.07.2016

pdf document

Решение по обособена позиция 5
pdf файл, 478,5 KB, качено на 18.07.2016

pdf document

Договор по ОП 1 (Търговски регистър)
pdf файл, 10,4 MB, качено на 12.08.2016

pdf document

Договор по ОП 3 (РИОС)
pdf файл, 10,2 MB, качено на 12.08.2016

pdf document

Договор по ОП 4 (БУЛСТАТ)
pdf файл, 10,3 MB, качено на 12.08.2016

pdf document

Договор по ОП 5 (специален р. БУЛСТАТ)
pdf файл, 10,7 MB, качено на 12.08.2016

pdf document

Договор по ОП 2 (имотен регистър)
pdf файл, 8,4 MB, качено на 15.08.2016

pdf document

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Плащания по договорите
xlsx файл, 13,1 KB, качено на 24.04.2017

xlsx document