Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 2 Ноев. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2 Ноев. 2012

Покана
външна връзка

 document

Ценово предложение,
doc файл, 70,5 KB, качено на 02.11.2012

doc document

Техническо задание,
doc файл, 76,0 KB, качено на 02.11.2012

doc document

Техническо предложение,
doc файл, 70,5 KB, качено на 02.11.2012

doc document

Образец оферта,
doc файл, 42,5 KB, качено на 02.11.2012

doc document