Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 19 Дек. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9 Ян. 2020

Публично състезание

Прогнозна стойност - 139 500 лв. без ДДС.

Обособена позиция 1: „Поддръжка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност – IBM QRadar SIEM“;

Прогнозна стойност: 79 500,00 лв.

Обособена позиция 2: „Поддръжка на лицензи за система за защита, наблюдение и управление на бази от данни – IBM Security Guardium“

Прогнозна стойност: 60 000,00 лв.

00447-2019-0019: към РОП

Решение за откриване: към РОП

Обявление за откриване: към РОП

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за прюклачване на договор - към РОП: ОП 1, ОП 2

Решение за откриване №РД-04-48 от 19.12.2019 г.
pdf файл, 990,8 KB, качено на 19.12.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 19,2 MB, качено на 19.12.2019

pdf document

Документация
docx файл, 190,1 KB, качено на 19.12.2019

docx document

ЕЕДОП - pdf
pdf файл, 88,8 KB, качено на 19.12.2019

pdf document

ЕЕДОП - xml
xml файл, 133,7 KB, качено на 19.12.2019

xml document

Техническа спецификация - ОП 1
pdf файл, 1,1 MB, качено на 19.12.2019

pdf document

Техническа спецификация - ОП 2
pdf файл, 1,1 MB, качено на 19.12.2019

pdf document

Протокол, одобрен на 12.02.2020 г.
pdf файл, 565,2 KB, качено на 12.02.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,8 MB, качено на 09.03.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 1
pdf файл, 264,1 KB, качено на 23.04.2021

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 2
pdf файл, 262,4 KB, качено на 23.04.2021

pdf document