Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Май 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Вътрешен конкурентен избор основание чл.82, ал.4 от ЗОП между изпълнителите по Рамково споразумение №СПОР-30-21.12.2017 г. на Министерство на финансите

Вид и прогнозни количества:

 

- Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)           30 000 бр.

-  Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)          2 400 бр.

Прогнозна стойност: 120 000 лв. без ДДС

Прекратена

Обявленеи за възложена поръчка - прекратена 

Покана
pdf файл, 3,0 MB, качено на 18.05.2018

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,7 KB, качено на 18.05.2018

docx document

Проект на договор
docx файл, 59,7 KB, качено на 18.05.2018

docx document

Списък с адресите на възложителя
xlsx файл, 21,8 KB, качено на 18.05.2018

xlsx document

Протокол 1 от 01.06.2018
pdf файл, 436,3 KB, качено на 01.06.2018

pdf document

Протокол №2
pdf файл, 401,0 KB, качено на 18.06.2018

pdf document

Доклад, утвърден на 13.06.2018 г.
pdf файл, 762,9 KB, качено на 18.06.2018

pdf document

Решение №РД-04-10 от 15.06.2018 г.
pdf файл, 400,9 KB, качено на 18.06.2018

pdf document

Решение за прекратяване №РД-04-12/24.07.2018
pdf файл, 443,7 KB, качено на 24.07.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка прекратена
pdf файл, 1,5 MB, качено на 13.08.2018

pdf document