Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 3 Ян. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Прогнозна стойност: 1 041 666.6 лв. без ДДС

Доставка на 8 (осем) процесорни лицензи за окомплектоване и разгръщане на тестовите среди на системи Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Регистър БУЛСТАТ с необходимите лицензи на Oracle Database Enterprise Edition и прилежащите й опции: Oracle Real Application Clusters, Oracle Partitioning, Oracle Diagnostics Pack и Oracle Tuning Pack.

Ускорена открита процедура по чл. 74, ал. 4 от ЗОП.

Към РОП: ид. № 00447-2018-0008 Обявление, Решение

Към "Официален вестник" на Европейския съюз: Обявление за откриване

Електронна поща за контакт: [email protected] 

Информация за възложена поръчка: към РОП; към ОВ на ЕС

Обявление за приключване на договор: към РОП

 

Решение за откриване №РД-04-39/28.12.2018 г.
pdf файл, 965,6 KB, качено на 03.01.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 17,5 MB, качено на 03.01.2019

pdf document

Документация
docx файл, 206,0 KB, качено на 03.01.2019

docx document

ЕЕДОП
zip файл, 87,9 KB, качено на 03.01.2019

zip document

Доклад, утвърден на 25.01.2019 г.
pdf файл, 1,2 MB, качено на 30.01.2019

pdf document

Договор №93-00-12/22.02.2019 г. със "Сирма Солюшънс"
pdf файл, 6,6 MB, качено на 25.02.2019

pdf document

Информация за възложена поръчка
pdf файл, 1,5 MB, качено на 11.03.2019

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 756,7 KB, качено на 01.04.2019

pdf document