Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Авг. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9 Септ. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-17/2016 г.

Процедура: публично състезание

Предоставяне на услуги по хигиенизиране на работни и сервизни помещения в сгради, ползвани от Агенция по вписванията в 16 града, разпределени съответно в обособени позии.

ОП 2 Задание-образец-Бургас.docx
docx файл, 30,1 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 3 Задание-образец-Враца.docx
docx файл, 29,0 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 4 Задание-образец Габрово.docx
docx файл, 29,1 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 5 Задание-образец-Ловеч.docx
docx файл, 29,0 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 6 Задание-образец-Плевен.docx
docx файл, 29,2 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 7 Задание-образец-Русе.docx
docx файл, 29,1 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 8 Задание-образец-Разград.docx
docx файл, 29,7 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 10 Задание-образец- Търговище.docx
docx файл, 29,6 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 11 Задание-образец-Шумен.docx
docx файл, 29,7 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 13 Задание-образец-Смолян.docx
docx файл, 29,3 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 14 Задание-образец-Ст.загора.docx
docx файл, 29,5 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 15 Задание-образец-Пловдив.docx
docx файл, 29,4 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 16 Задание-образец-Карлово.docx
docx файл, 29,3 KB, качено на 18.08.2016

docx document

Изисквания към участниците_4.docx
docx файл, 26,3 KB, качено на 18.08.2016

docx document

Указания за попълване на образци_5.doc
doc файл, 77,0 KB, качено на 18.08.2016

doc document

cenovo predlojenie_O_4.doc
doc файл, 59,5 KB, качено на 18.08.2016

doc document

декларация чл. 3 и чл. 4_O_2.doc
doc файл, 52,5 KB, качено на 18.08.2016

doc document

Образец ЕЕДОП_O_1.doc
doc файл, 209,0 KB, качено на 18.08.2016

doc document

ОП 12 Задание-образец-Добрич.docx
docx файл, 29,7 KB, качено на 18.08.2016

docx document

договор почистване_7.doc
doc файл, 71,5 KB, качено на 18.08.2016

doc document

ОП 9 Задание-образец- Силистра.docx
docx файл, 29,3 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП 1 Задание-образец-София.docx
docx файл, 32,5 KB, качено на 18.08.2016

docx document

ОП_1_София
pdf файл, 1,4 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_2_Бургас
pdf файл, 1,1 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_3_Враца
pdf файл, 1,1 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_4_Габрово
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_5_Ловеч
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_6_Плевен
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_7_Русе
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_8_Разград
pdf файл, 1,1 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_9_Силистра
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_10_Търговище
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_11_Шумен
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_12_Добрич
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_13_Смолян
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_14_Стара Загора
pdf файл, 1,0 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП_15_Пловдив
pdf файл, 1,1 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

ОП 16_Карлово
pdf файл, 1,1 MB, качено на 19.08.2016

pdf document

Техническо предложение_O_3.doc
doc файл, 76,0 KB, качено на 24.08.2016

doc document

РД-04-8.pdf
pdf файл, 1,1 MB, качено на 29.08.2016

pdf document

Протокол 1 почистване хигиенизиране.docx
docx файл, 58,9 KB, качено на 05.12.2016

docx document

Обявление
външна връзка

 document