Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 14 Окт. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3 Ноев. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-17/2016

Процедура: публично състезание

Обявление за възложена поръчка

Обявления за приключени договори - към РОП

Съдържание.doc
doc файл, 66,5 KB, качено на 14.10.2016

doc document

декл. съгл. подизп._O_4.doc
doc файл, 33,0 KB, качено на 14.10.2016

doc document

декларация чл. 3 и чл. 4_O_2.doc
doc файл, 54,5 KB, качено на 31.10.2016

doc document

Указания за попълване на образци_5.doc
doc файл, 76,5 KB, качено на 14.10.2016

doc document

Ценово предложение
doc файл, 59,0 KB, качено на 14.10.2016

doc document

договор почистване_7.doc
doc файл, 73,5 KB, качено на 14.10.2016

doc document

Изисквания към участниците_4.docx
docx файл, 26,8 KB, качено на 14.10.2016

docx document

Образец ЕЕДОП_O_1.doc
doc файл, 209,0 KB, качено на 14.10.2016

doc document

Техническо предложение_O_3.doc
doc файл, 78,5 KB, качено на 14.10.2016

doc document

ОП 1 Приложение 1-Sofia.docx
docx файл, 27,6 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 1 Приложение 2-Sofia.docx
docx файл, 24,2 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 1 ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИЯ-Sofia.docx
docx файл, 31,2 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 2 Приложение 1-Burgas.docx
docx файл, 23,8 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 2 Приложение 2-Burgas.docx
docx файл, 25,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 2 ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИЯ-БУРГАС.docx
docx файл, 30,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 3 Приложение 1- Vratsa.docx
docx файл, 23,6 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 3 Приложение 2- Враца.docx
docx файл, 24,6 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 3 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ -Vratsa.docx
docx файл, 30,6 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 4 Приложение 1-Gabrovo.docx
docx файл, 23,9 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 4 Приложение 2-Gabrovo.docx
docx файл, 24,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 4 ТЕХН.Спецификация -Gabrovo.docx
docx файл, 29,3 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 5 Приложение 1-Lovech.docx
docx файл, 23,8 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 5 Приложение 2-Lovech.docx
docx файл, 24,3 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 5 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Lovech.docx
docx файл, 30,3 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 6 Приложение 1-Pleven.docx
docx файл, 23,9 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 6 Приложение 2-Pleven.docx
docx файл, 24,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 6 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Pleven.docx
docx файл, 30,5 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 7 Приложение 1-Ruse.docx
docx файл, 23,8 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 7 Приложение 2- Ruse.docx
docx файл, 24,7 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 7 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Русе.docx
docx файл, 30,3 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 8 Приложение 1- Rasgrad.docx
docx файл, 23,9 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 8 Приложение 2- Rasgrad.docx
docx файл, 24,6 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 8 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Rasgrad.docx
docx файл, 31,0 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 9 Приложение 1-Silistra.docx
docx файл, 25,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 9 Приложение 2- Silistra.docx
docx файл, 24,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 9 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - silistra.docx
docx файл, 30,2 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 10 Приложение 1- Targoviste.docx
docx файл, 24,0 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 10 Приложение 2- Targoviste.docx
docx файл, 24,5 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 10 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Targoviste.docx
docx файл, 30,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 11 Приложение 1- Shumen.docx
docx файл, 25,8 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 11 Приложение 2- Shumen.docx
docx файл, 24,6 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 11 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Schumen.docx
docx файл, 30,3 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 12 Приложение 1-Dobrich.docx
docx файл, 25,1 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 12 Приложение 2-Dobrich.docx
docx файл, 24,2 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 12 ТЕХН.Спецификация -Dobrich.docx
docx файл, 29,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 13 Приложение 1- Smolyan.docx
docx файл, 25,3 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 13 Приложение 2- Smolyan (2).docx
docx файл, 24,5 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 13 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Смолян.docx
docx файл, 30,3 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 14 Приложение 1- St sagora.docx
docx файл, 23,9 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 14 Приложение 2- St sagora.docx
docx файл, 24,5 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 14 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - St. sagora.docx
docx файл, 30,3 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 15 Приложение 1-Plovdiv.docx
docx файл, 23,8 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 15 Приложение 2- Plovdiv.docx
docx файл, 24,6 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 15 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - Plovdiv.docx
docx файл, 30,7 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 16 Приложение 1-Karlovo.docx
docx файл, 23,8 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 16 Приложение 2- Karlovo.docx
docx файл, 24,4 KB, качено на 14.10.2016

docx document

ОП 16 ТЕХН.Спецификация -Кarlovo.docx
docx файл, 29,0 KB, качено на 14.10.2016

docx document

Решение
външна връзка

 document

Обявление
външна връзка

 document

Протокол 1
docx файл, 62,6 KB, качено на 05.12.2016

docx document

Протокол 2
docx файл, 71,7 KB, качено на 19.01.2017

docx document

Протокол 3
docx файл, 51,3 KB, качено на 02.02.2017

docx document

Доклад
pdf файл, 1,3 MB, качено на 02.02.2017

pdf document

Решение за избор на изпълнител №РД-04-1/15.02.2017
pdf файл, 1,5 MB, качено на 15.02.2017

pdf document