Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Май 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Предоставяне на универсални пощенски услуги. Изпълнителят ще обслужва общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги. Това включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на пощенските пратки.

Решение за откриване - към РОП

Технически спецификации
docx файл, 45,4 KB, качено на 05.05.2017

docx document

Указания
docx файл, 19,4 KB, качено на 05.05.2017

docx document

Методика
doc файл, 52,0 KB, качено на 05.05.2017

doc document

Техническо предложение - образец
docx файл, 28,2 KB, качено на 05.05.2017

docx document

Ценово предложение
doc файл, 83,5 KB, качено на 05.05.2017

doc document

Декларация чл. 6 от ЗМИП
docx файл, 20,5 KB, качено на 05.05.2017

docx document

Проект на договор
doc файл, 74,5 KB, качено на 05.05.2017

doc document

ЕЕДОП
doc файл, 213,0 KB, качено на 05.05.2017

doc document

Покана до „ЕВРОПЪТ-2000“АД
pdf файл, 11,6 MB, качено на 05.05.2017

pdf document

Покана до „Тип-Топ Куриер“ АД
pdf файл, 11,5 MB, качено на 05.05.2017

pdf document

Покана до “Спиди“ АД
pdf файл, 11,5 MB, качено на 05.05.2017

pdf document

Покана до „Еконт Експрес“ ООД
pdf файл, 11,5 MB, качено на 05.05.2017

pdf document

Покана до "Български пощи" ЕАД
pdf файл, 11,6 MB, качено на 05.05.2017

pdf document

Покана до "МИБМ ЕКСПРЕС" ООД
pdf файл, 11,6 MB, качено на 05.05.2017

pdf document

Обявление за възложена поръчка - прекратена
pdf файл, 297,1 KB, качено на 07.07.2017

pdf document