Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 10 Дек. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10 Дек. 2012

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Документация,
doc файл, 840,5 KB, качено на 10.12.2012

doc document

Приложение 1 към Техническо задание,
doc файл, 294,5 KB, качено на 10.12.2012

doc document

Пояснение,
pdf файл, 176,1 KB, качено на 10.12.2012

pdf document